پروژه های هلدینگ رسا

دانلود فایل کامل پروژه های هلدینگ رسا

بابک مس

Maico Ventilation

PRL/PRL-ATX/PQL-ATX

QUANTITY: 8

LOCATION: Tehran

اطلس مال

Maico Ventilation

CC-SHT/CC-HT/CC/CC-JC250

QUANTITY: 209

LOCATION: Tehran

مترو مشهد

Novenco Ventilation

ACN-1250/578-10

QUANTITY: 26

LOCATION: Mashhad

نیروگاه گاز عسلویه

Maico Ventilation

PRL-ATX

QUANTITY: 43

LOCATION: Asaluyeh

نیروگاه گاز علی آباد

Maico Ventilation

PRL-CC-ATX

QUANTITY: 12

LOCATION: Aliabad

نیروگاه گاز اردبیل

Maico Ventilation

PQL-ATX/CC-ATX

QUANTITY: 11

LOCATION: Ardebil

نیروگاه گاز اصفهان

Maico Ventilation

CC-ATX

QUANTITY: 18

LOCATION: Esfahan

بندر امام خمینی فجر2

Maico Ventilation

PVL-ATX/CC-ATX

QUANTITY: 33

LOCATION: Mahshahr Port

نسیم ولنجک

Maico Ventilation

CC-SHT/CC/CC-JC250

QUANTITY: 13

LOCATION: Tehran

نیروگاه گاز پارس

Maico Ventilation

/CC-ATX

QUANTITY: 12

LOCATION: South Pars

نیروگاه گاز سمنان

Maico Ventilation

PQL-ATX/CC-ATX

QUANTITY: 40

LOCATION: Semnan

نیروگاه خورشیدی یزد

Maico Ventilation

CC-ATX

QUANTITY: 27

LOCATION: Yazd

متروی تهران

پله برقی

Quantity: 164

Location: Tehran

هتل درویشی مشهد

آسانسور

Quantity: 14

Location: Mashhad

هتل قصر

آسانسور

الماس قو خاورمیانه

آسانسور

Quantity: 28

Location: Mazandaran

کرمان

آسانسور

مجتمع تجاری خلیج فارس

آسانسور

Quantity: 10

Location: Ardebil

کوهسنگی مشهد

آسانسور

Quantity: 14

Location: Mashhad

کوثر

آسانسور

Quantity: 15

Location: Mashhad

مگامال

پله برقی

Quantity: 28

Location: Tehran

پروژه ملت

آسانسور

Quantity: 10

Location: Tehran

برج دانا کیش

آسانسور

Quantity: 10

Location: Kish

بیمارستان میلاد

آسانسور

Quantity: 6

Location: Tehran

دنیای نور

آسانسور

پاژ مشهد

آسانسور

پل عابرپیاده

پله برقی

Quantity: 100

Location: Tehran

پروژه قم

آسانسور

پروژه صبا

آسانسور

Quantity: 18

برج سپهر بانک صادرات

آسانسور

Quantity: 7

ترمینال

آسانسور

بنتون

پله برقی

طراحی داخلی

پروژه مروارید

سارا

مروارید

نسیم

نگین