درباره ما

ماموریت و چشم انداز


گروه سرمایه گذاری رسا ، فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ايجاد ارزش پايدار ، رهبری هزينه رقابتی، دستيابی به برندها و تکنولوژی های برتر جهانی و پایین آوردن ريسك در سرمايه گذاری ، بنا نموده است و ماموریت دارد تا تلفیقی از بهترین ها و باکیفیت ترین ها را با بخش صنعت و ساختمان کشور همراه سازد.
چشم انداز هلدینگ رسا ، تحول در خدمات مالی و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان است. اين چشم انداز از طريق همسوسازی ساختارها با تکنولوژی و علم بروز جهانی، مديريت محصول و خدمات فنی، مديريت شبكه فروش و خدمات پس از فروش، حضور فعال در پروژه های داخلی، توان رقابتی در كيفيت و قيمت در بازار ايران محقق خواهد شد.