درباره ما

منطقه تجاری


گستره فعالیت های تجاری گروه رسا :
کشورهای حوزه خلیج فارس
کشورهای منطقه خاورمیانه
کشورهای آسیایی : چین و کره جنوبی
کشورهای اروپایی : ایتالیا - هلند - اسپانیا - اتریش - کرواسی