شرکت های گروه

شرکت آسانسور راهبر اقتصاد سبا

شرکت آسانسور راهبر اقتصاد سبا به منظور تامین تجهیزات ساحتمانی با تمرکز بر تامین آسانسورهای ترکیبی و ارائه خدمات طراحی، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات و خدمات مشاوره در حوزه آسانسور و پله برقی، با نگرش و رویکردی کیفی محور، با تصویب خط مشی و ارائه اصول کلی فنی - مهندسی ، آغاز فعالیت خود را برنامه ریزی و سازماندهی نموده است. این شرکت با فراهم آوردن سرویس ماهیانه و سیستم سریع پاسخگویی رفع خرابی، پشتیبانی بسیار مطمئن برای محصولات مه‌فخر فراهم آورده و کامل کننده حلقه کیفیت در محصولات این شرکت می باشد. توجه و تأمین نیازهای آشکار و نهان مصرف كنندگان و مشتریان هدف بنیادی شرکت می باشد.
همچنین با استفاده از تکنسین های با تجربه و آموزش دیده در زمینه های مربوطه و با الهام گرفتن از دانش های مدیریت پروژه که زمینه فعالیت مؤسسین این شرکت از سال ها پیش می باشد، ارائه خدمات مهندسی و اجرایی در صنایع پله برقی و آسانسور را با تلفیق دانش های طراحی، مهندسی، مدیریت طرح و تجربه فنی ممکن ساخته است.