فعالیت ها

مشارکت در ساخت


مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت یک نوع قرارداد مربوط به ساخت و ساز بین مالک یک قطعه زمین یا ساختمان قدیمی و یک شخص یا شرکت سازنده ساختمانی می باشد. شخصی که مالک زمین یا ساختمانی قدیمی است که قصد دارد واحدهای مسکونی یا تجاری را در زمین خود احداث کند یا ساختمان قدیمی خود را بازسازی کند اما سرمایه مورد نیاز برای این کار را ندارد. در این حالت قرارداد مشارکت در ساخت می تواند به او کمک کند. با این قرارداد مالک زمین می تواند برای ساخت و ساز از پول و امکانات سازنده استفاده کند. در این قرارداد بخشی از پروژه به سازنده تعلق میگیرد.

انواع مشارکت در ساخت و ساز

قرارداد مشارکت در ساخت انواع مختلفی دارند:
• یکی از انواع قرارداد مشارکت در ساخت به صورت مرحله ای است. به این صورت که پس از پایان هر مرحله از ساخت و ساز سهمی از ملک به سازنده منتقل می شود.
• نوع دیگر قرارداد مشارکت در ساخت و ساز به این صورت است که شخصی به عنوان مالک زمین و شخص یا شرکتی دیگر به عنوان سازنده یا پیمانکار ساختمان که هزینه های ساخت و ساز و تجهیزات ساختمانی را پرداخت می کند طرفین قرارداد می باشند. در این نوع قرارداد نیازی به تعیین قیمت زمین و سایر موارد نیست. فقط سازنده متعهد شود که ساختمان را با کیفیت مطلوب و در زمان مشخص شده تحویل دهد. و در پایان مالک و پیمانکار از کل ساختمان با هم سهیم می شوند.
• همچنین در برخی موارد در همان شروع عقد قرارداد سه دانگ از ملک به سازنده منتقل می شود. و سازنده نیز کار ساخت و ساز را آغاز خواهد کرد.

شرایط مشارکت در ساخت

• تنظیم قرارداد مشارکت باید بر مبنای بودجه مالی مالک و نیز حوزه فعالیت پیمانکار انجام شود.
• هزینه های پروژه به عوامل مختلفی مانند شهر و منطقه بستگی دارد. به همین دلیل هزینه ی ساخت و ساز بر مبنای قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در همان شهر و منطقه حساب می شود.
• میزان مشارکت و همینچنین درصد سود طرفین قرارداد باید طبق تورم و تغییرات قیمت بازار محاسبه شود.
• یکی از موارد مهم در مشارکت در ساخت دریافت ضمانت برای اجرای پروژه و تعهدات است.
• در پروژه های مشارکت ساخت و ساز باید ابتدا ارزش ملک و ارزش نهایی پروژه را محاسبه کرد. ضمنا محاسبه میزان سود و ارزش ملک با استفاده از فرمول های خاصی محاسبه می شود.
• در زمان انعقاد قرارداد مشارکت بهتر است شخصی به عنوان داور معین شود و وظایف و مسئولیت هایش را مشخص نمایید که برای حل و فصل اختلافات احتمالی مجبور به مراجعه به دادگاه نشوید.
• مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین قرارداد را در مشارکت به صورت دقیق و شفاف تعیین نمایید.
• پیمانکار بعد از عقد قرارداد مشارکت و پیش از شروع ساخت و ساز مبلغی را بصورت بلاعوض به مالک جهت سکونت وی و خانواده اش به او می پردازد.
• در قرارداد مشارکت با شرکت های پیمانکاری حقوقی باید حتما امضای رسمی و مهر شرکت در قرارداد ثبت شود.
• چنانچه هر یک از طرفین قرارداد به تعهداتشان عمل نکنند طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
• در مشارکت در ساخت و ساز بهتر است بجای سفته از چک های معتبر بانکی استفاده نمایید.
• پیمانکار باید مراحل تکمیل کار را به صورت مستمر به اطلاع مالک یا شرکت های طرف قرارداد برساند.
• در صورتی که زمان قرارداد تمام شود و ساخت و ساز به پایان نرسیده باشد؛ طرفین قرارداد در صورتی حق فسخ یا مطالبه ضرر را خواهند داشت که شرایط آن در قرارداد آمده باشد.
• در صورتی که مالک زمین یا ساختمان در طول اجرای پروژه فوت کند ادامه مشارکت در ساخت به عهده وراث او می باشد.
• در صورتیکه پیمانکار یک شرکت حقوقی باشد بهتر است مالک اعتبار عملکرد و فعالیت های این شرکت را بررسی تماید.
شما می توانید پروزه های اجرا شده توسط گروه رسا را ملاحظه فرمایید. مشاهده پروژه ها

محاسبه درصد مشارکت در ساخت و ساز

ابتدا باید سرمایه های هر دو طرف توسط یک کارشناس ارزش گذاری شود. جمع سرمایه های مالک و پیمانکار، ارزش کل پروژه را مشخص می کند. به طور کلی سود مشارکت در ساخت و ساز و میزان سهم طرفین بر اساس قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در آن منطقه محاسبه می شود. اگر قیمت هر متر مربع آپارتمان تازه ساخته شده مشخص باشد. معمولا میزان سهم بر اساس ( ۵۰ – ۵۰ ) محاسبه می شود، یعنی ۵۰ درصد متعلق به مالک زمین و ۵۰ درصد مربوط به پیمانکار یا سازنده می باشد.
#مشارکت در ساخت