شرکت های همکار در قالب کنسرسیوم

شرکت توسعه ساختمانی و صنعتی فردا

مهندسین مشاور فردا در سال 1382 توسط تعدادی از مهندسین و معماران دارای تجربه و توان علمی بعنوان متخصصین و صاحبنظران در بخش های مختلف صنعت ساخت و ساز و مدیریت پروژه در شهر تهران تاسیس گردید . این شرکت همواره در حال خلق ایده های نو ، شناخت روش های نوین و افزایش کیفیت درارایه امور مشاوره ، اجرای طرح ها و مدیریت ساخت با استفاده از بیش از یک قرن تجربه تجمیع شده همکاران است که بی وقفه در حال کار و دستیابی به فرصت های جدید در زمینه های مختلف ساخت و ساز از قبیل معماری، نظارت ، مدیریت ، مصالح و سایر موارد در این حوزه هستند .
شرکت مهندسین مشاور فردا با بهره گیری از تجارب موسسین خود به جهت ارائه خدمات نوین ساختمانی در راستای اعتلای فرهنگ مطلوب ساخت و ساز و با شناخت کامل از امکانات بالفعل و بالقوه خود و همکارانش در بخش صنعت ساختمان تاسیس گردیده است.
مدیریت پروژه و برنامه ریزی: با استفاده از روشهای نوین و سازمان یافته خدماتی مانند برنامه ریزی ، کنترل پروژه و هماهنگی لازم در راستای اجرای پروژه – مدیریت مالی و تامین منابع – کنترل تغییرات و ارزیابی اقتصادی و فنی را ارائه میدهد.
طراحی و نظارت: ارائه طرحهای متناسب با موضوع و عملکرد سازگار با اقلیم همراه با بکارگیری تکنولوژی ساخت و مصالح در قالب طرح و نظارت.
ساختمانهای اداری - مسکونی - تجاری
سالن های اجتماعات - مجموعه خدماتی – رفاهی ، سیاحتی،زیارتی و فرهنگی
مجموعه های صنعتی و کارخانجات و ساختمانهای خاص
مقاوم سازی در مقابل زلزله
معماری داخلی عمران شهری و تهیه طرحهای جامع: این شرکت با توجه به توان بالای فنی و تخصصی در زمینه عمران شهری و شهرسازی و زیرساختارهای شهری خدمات لازم را ارائه میدهد.