شرکت های همکار

رسا آبی سان

هلدینگ "بلو اند پی" و گروه رسا به منظور هم افزایی و گسترش فعالیت های تجاری در داخل و خارج کشور اقدام به تأسیس شرکت "رسا آبی سان" با سهامداری مشترک و مساوی نموده اند.
پیمانکاری در حوزه های، ساخت و تولید و سرمایه‌گذاری در زمینه های احداث، اجرا، تجهیز و تکمیل عملیات پروژه‌‌های زیرساخت و تجهیزات ساختمانی ، محورهای اصلی کسب و کار این شرکت می باشد.