شرکت های داخلی

بازرگانی بین المللی راهبر اقتصاد سبا

گروه رسا از طریق شرکت بازرگانی بین المللی راهبر اقتصاد سبا که از شرکت های زیر مجموعه "رسا" می باشد و در حوزه بازرگانی فولاد، شامل زنجیره تامین مواد اولیه صنعت فولاد و محصولات فولادی فعالیت می نماید با واحدهای صنایع فولادی و تولید کننده مطرح کشور به منظور تأمین بخشی از نیازهای مصرفی و همچنین فروش محصولات تولیدی آنها همکاری دارد. برخی ازاین محصولات شامل موارد ذیل می باشد:

گندله آهن
آهن اسفنجی
شمش فولاد
میلگرد