شرکت های همکار در قالب کنسرسیوم

شرکت مدیریت طرح های ساختمانی تدبیر

این شرکت بر پایه تجارب موسسین و به جهت ارایه خدمات بهتر و روشهای نوین در ساختمان سازی و در راستای اعتلای فرهنگ ساخت و ساز و با شناخت کامل از توانمندیهای صاحبان و مهندسین همکار در حوزه صنعت ساختمان تاسیس گردیده است.
این شرکت با بیش از نیم قرن تجربه و فعالیت مداوم مدیران در عرصه های ساختمان و صنعت کشور در کنار مهندسین ، کارشناسان و همکاران خود بر این باور هست که نیروی انسانی ارزنده و مدیریت با تجربه نیاز انجام درست هر پروژه همراه با تخصص ، همکاری و صمیمیت حرفه ایی خواهد بود که در این سالها بهترین پشتوانه و سابقه حرفه ایی این شرکت می باشد . این پشتوانه مهمترین سرمایه ما در کنار اصل احترام به خواست و نظر کارفرما خواهد بود که به عنوان سرلوحه ماموریت و هدف ما قرار دارد. این شرکت دارای رتبه بندی ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .
بر اساس اهداف عالیه خود شرکت تدبیر در بخشهای عنوان شده ذیل فعالیت می نماید :
• مدیریت ساخت و برنامه ریزی پروژه
• پیمانکاری پروژه های ساختمانی و صنعتی
• طرح و ساخت ( عاملیت اجرا)
• نظارت
• عمران شهری
• بازرگانی خارجی ( تکنولوژی و مصالح نوین)